Vađenje dozvola i pratnja vanrednih prevoza

Sam naziv vanredni prevoz, nam govori da je on, drugačijih karakteristika i gabarita od ostalih učesnika u saobraćaju i da može biti smetnja ili prepreka za njih.

U Crnoj Gori, a i najčešće, maximalni dozvoljeni gabariti su:
- Dužina 17 metara
- Širina 2,5 metara
- Visina 4 metra
- Težina 40 tona

Svaka mjera veća nego što je propisana, zahtijeva Dozvolu za Vanredni transport, internu ili policijsku pratnju ili više njih. Pratnja Specijalnog prevoza/tereta može se odvijati tokom cijelog prevoznog puta ili samo na nekom njegovom dijelu. Stoga je potrebno pribaviti odgovarajuće dozvole za siguran prevoz vangabaritnog tereta koje izdaje Direkcija za Puteve.

U saradnji sa našim saradnicima i partnerima, za Vas pružamo/odabiramo/izrađujemo:
a) odgovarajuće prevozno sredstvo i pripadajuću opremu zavisno od vrste tereta (kamion s prikolicom ili poluprikolicom, vagon, brod, barža ili avion),
b) rutu kojom će se vanredni teret prevesti (cesta, željeznica, rijeka, more ili vazduh),
c) sve potrebne dozvole i pratnje (vozila za pratnju, policija...),
d) sve potrebne statičke provjere mostova
e) prijevozni/rutni elaborat (mjere na ruti i analize) za terete posebnih dimenzija i težine.


Elevator d.o.o. • tel: +382 20 634 504​ • fax:+382 20 633 105
adresa: 4 Jula br. 60 Podgorica, Montenegro • e-mail: elevator@t-com.me
© 2013. Elevator. All rights reserved.
Web Atelje